פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

"ואשביעך בה' א-לוהי השמים וא-לוהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אני יושב בקרבו". כשאברהם מתאר את עצמו כיושב בארץ י...
המשך לקרוא...
פרשת וירא - נס, מדוע?

פרשת וירא - נס, מדוע?

מדוע עשה אלישע את הניסים המסופרים בהפטרה, ריבוי השמן והחייאת בן השונמית? הלוא אף על פי שיש בכוחם של צדיקים ונביאים לחולל פלאות, הן על ידי תפ...
המשך לקרוא...
פרשת בראשית - לבדו

פרשת בראשית - לבדו

בפרשת בראשית מתארת לנו התורה את בריאת העולם. הבריאה אמורה להיות גילוי המודיע לנו את רבש"ע. אבל אנו רואים במציאות שהעולם הרבה פעמים מהוו...
המשך לקרוא...
פרשת חקת - מאבקים

פרשת חקת - מאבקים

כאשר העם מבקש מים, אין לכעוס עליו. זה הלקח העיקרי של מעשה מי מריבה לפי דעת הרמב"ם בשמונה פרקים (סוף פ"ד), שחטא משה רבינו היה שכעס...
המשך לקרוא...
פרשת נשא - הערות

פרשת נשא - הערות

פרשת נשא היא הארוכה בכל הפרשות שבתורה שבכתב. גם בתורה שבעל פה, מדרש רבה על נשא הוא הארוך שבכל המדרשים. גם בתורת הנסתר, הזוהר על נשא הוא האר...
המשך לקרוא...
פרשת בהר - ספר המקנה

פרשת בהר - ספר המקנה

בטרם נפלה ירושלים בידי הכשדים, נצטוה ירמיה הנביא לקנות את השדה של חנמאל בן דודו, כמסופר בהפטרה. מעשה סמלי זה, המבוצע ברגעים האחרונים לפני נ...
המשך לקרוא...
פרשת אמור - רשב"י

פרשת אמור - רשב"י

השבוע תחול ההילולא של ר' שמעון בר יוחאי. ר' שמעון בר יוחאי - הוא דמות מיוחדת באומתנו. ממנו מתחיל ספר הזהר. אמנם, תורת הנסתר מקורה כ...
המשך לקרוא...
שבת פסח - מעבור הארץ

שבת פסח - מעבור הארץ

מה מציין חג המצות? לכאורה התשובה פשוטה: יציאת מצרים! אלא שאם כך אנו חוגגים מאורע לא מושלם. אמנם יצאנו מעבדות לחירות, אך אל ארצנו שהובטחה לא...
המשך לקרוא...