פרשת בחוקותי - רמזים

כ"ח באייר - ביום הזה פרצו הצנחנים להר הבית ובכו ליד הכותל. הם חוו שם חוויה כלל-ישראלית ובכו כחלק מבכייתה של כנסת ישראל.

הרב קוק חגג את היום הזה כיום עלייתו ארצה. הוא ידע שהשם הועיד אותו לתפקיד של ברור מגמת הקודש בתהליך הציונות החילונית. זהו היום של תחילת גילוי האורות של הגאולה.

כ"ח באייר - יום ההילולה של שמואל הנביא, הנביא של ירושלים. שמואל ישב בניות ברמה - עוסק בנויו של עולם (בתכניות של בית המקדש). הוא הקים את מלכות בית דויד שמשכנה בירושלים.

שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לא"י: להעמיד מלך, למחות את זרע עמלק ולבנות את בית המקדש. בשלושת הדברים הללו עסק שמואל. יום כ"ח באייר הוא יום הניצחון של בני ישראל על עמלק במדבר.

כ"ח באייר - יום המסוגל לגאולה על פי הגר"א. הגר"א אמר לתלמידיו שכל ימי העומר הם ימי דין, אך יש שניים שהם מסוגלים לגאולה. הניסים שהתרחשו בהם, לא יתכן שהם הגיעו מצד הסיטרא אחרא: כ' ומ"ב בעומר: ה' באייר וכ"ז באייר.

כ"ח באייר - חלק מגילוי המלכות. השבוע האחרון של ספירת העומר הוא כנגד המלכות, לכן מתאים שהיום הראשון של השבוע של המלכות הוא חסד שבמלכות. יום לפניו – כ"ז - יסוד שבמלכות. יוצא על כן שלא בגלל המאורעות התאריך מתקדש, אלא התאריך הוא שמזמין את המאורעות.

הזוהר אומר שימי העולם מתחלקים לששה כנגד ששת ימי הבריאה. האלף השביעי - כנגד השבת. "שית אלפי שני הוי עלמא". שנת תשכ"ז – ער"ב שנים לפני סיום האלף השישי היא השנה שבה אפשר לחוש בקדושת ערב שבת.